Untitled-2 (1)

Bee Vital Bee Strong

BeeStrong är ett kraftfoder för bisamhällen, avsett att blandas ut i flytande foder.

Bara starka bin har vigör och styrka att samla nektar och producera stora mängder honung. Bee Strong innehåller en ideal sammansättning av aminosyror för bina. Helt ofarligt för bina. Lämpligt för ekologisk biodling.

Du använder BeeStrong:
 
På våren vid drivfodringen för att hjälpa till att kick-starta bisamhället in i en ny säsong och försäkra sig om att bisamhället kan starta med friskt yngel.

Till avläggare - för att ge övervintringsdugliga avläggare.
 
Efter slutskattning – för att föda upp friska vinterbin. Detta hjälper samhället att övervintra bättre.

Tanken är här att samhället ska gå i vintervila med fler ungbin än annars. Något kg  mer honung extra motiverar inköp av BeeStrong. Någon % lägre vinterdödlighet gör kalkylen riktigt intressant.
 
Under säsong när du märker ett problem med yngelutvecklingen OCH när bina accepterar fodring med flytande foder (perioder med nektarbrist).
 

Gör det enkelt för dig

Beestrong+Belgosuc  InvertBee 2,5 kg påse = smidig drivfodring.
Injicera Bee Strong i Belgosucs nya produkt Invert Bee i 2,5 kg påse.
Enkelt och smidigt sätt att vårstarta dina bin utan klabb.

Beestrong+Belgosuc  InvertBee Dunk/Hink = smidigt.
Du doserar enkelt BeeStrong i dunk/hink eller direkt i fodelåda, ballong elleer ramfodrare.

Beestrong+Belgosuc  InvertBee IBC-container = smidigt.
Skruva av locket och dosera enkelt direkt i tanken.

Beestrong+Sockerlag = smidigt.
Doseras enkelt i blandningstanken vid blandningstillfället.

Dosering:
Till ett samhälle blandar man helt enkelt ut 25-50ml BeeStrong i sockerlag – använd minst 250 ml lag.
 
Upprepa behandlingen efter 2 veckor vid behov.

BeeStrong finns  i följande förpackningsstorlekar:
5 liter. 1 liter och 250 ml.