Untitled-2 (1)

Att samla pollen

Enligt vår mening är SUNDANCE pollenfälla marknades absolut bästa. Den är konstruerad smart. Pollenet samlas in botten av kupan och är därför väderskyddat. Den stora ytan minskar risken för mögel. 

Obs!I nnan du börjar med polleninsamlig rekommenderar vi att du läser på ordentligt, så att du får ett pollen  som inte är toxiskt.