Untitled-2 (1)

Aktivera binas städbeteede

Påvisat goda resultat i Europa sedan 2002
Ingredienser: vatten, sackaros, citronsyra, oxalsyra, myrsyra, eteriska oljor.

Hur fungerar det?

Vid applicering av BeeVital® HiveClean bildas klibbiga mikroskopiska droppar som fastnar på binas fina hår. Produkten fördelas jämnt över hela bikupan genom binas ständiga kroppskontakt och naturliga städinstinkt och ser till att celler innehållande döda larver blir grundligt rengjorda av de aktiverade bina. Dessa döda larver och alla andra främmande föremål så väl som smutspartiklar blir följaktligen avlägsnade från bikupan. Produkten påverkar varken bin, yngel eller honung negativt när den används enligt anvisning.
 


 
Rätt använt har Bee Vital Hive Clean inga negativa effekter på bin, yngel eller drottning.
Medlet påverkar bara biet utvändigt och påverkar inte honungskvaliten. 

Enkel Användning

Ta bort eventuella  tvärbyggen över ramarna.
Värm upp Bee Vital Hive Clean till kroppstemperatur.
Droppa ca 15 ml Bee Vital Hive Clean  i mellanrummen
mellan de mittersta 7-8 ramarna i yngelrummet.

För bästa resultat används i utomhustemperaturer
mellan minus 1 och 25 grader Celsius.
När utomhustemperaturen är för hög lämnar bina
yngelrummet och effektiviteten minskar.
För bästa resultat applicera medlet under sen eftermiddag
eftersom flest bin är i kupan då.