Untitled-2 (1)

Påvisat goda resultat i Europa sedan 2002
Ingredienser: vatten, sackaros, citronsyra, oxalsyra, myrsyra, eteriska oljor.

Enkel Användning

Ta bort eventuella  tvärbyggen över ramarna.
Värm upp Bee Vital Hive Clean till kroppstemperatur.
Droppa ca 15 ml Bee Vital Hive Clean  i mellanrummen
mellan de mittersta 7-8 ramarna i yngelrummet.

För bästa resultat används i utomhustemperaturer
mellan minus 1 och 25 grader Celsius.
När utomhustemperaturen är för hög lämnar bina
yngelrummet och effektiviteten minskar.
För bästa resultat applicera medlet under sen eftermiddag
eftersom flest bin är i kupan då.

Hur fungerar det?

När medlet droppats mellan ramarna bildar det mikroskopiska klibbiga droppar
som fastnar på de fina håren på bina.
När bina rör sig i kupan sprids dessa droppar till andra bin i samhället.
Bee Vital Hive Clean aktiverar städbeteendet hos bina som börjar städa cellerna på döda larver.
Bina som är särskilt infekterade och de som är svaga av eller sjuka av kvalserangrepp
lämnar samhället och hamnar framför kupan.
Bee Vital Hive Clean ändrar lukten i kupan.
Kvalsterna blir irriterade av denna förändring och lämnar sina fodervärdar.
Parasiterna faller ner på kupbotten och svälter ihjäl.
Döden är alltså inte orsakad av någon kemisk beståndsdel.
Resultatet syns endast på kupbotten och inte på vaxkakorna.

Rätt använt har Bee Vital Hive Clean inga negativa effekter på bin, yngel eller drottning.
Medlet påverkar bara biet utvändigt och påverkar inte honungskvaliten. 

Nedfallsprov
Använd ett varroailägg eller klisterpapper och droppa
Bee Vital Hive Clean överyngelrummet.
Nästa morgon utvärderas nedfallet,
Resultatet ger en fingervisning om angreppets storlek.
Med ett nedfall större än 30 kvalster rekommenderas en
intensivbehandling med tre behandlingstillfällen med hänsyn
tagen till vilken yngelsättningsperiod man är inne i.
Inom en period av 18-20 dagar har alla kvalster exponerats
                                                                                  för medlet och effektiviteten bli nära 100%.  På detta sätt, kommer bina i slutet av sommaren , vara väl
förberedda för en säker övervintring.
 

Rätt Tidpunkt

På våren, efter pollendraget har startat och det börjar bli ljummet i luften.
Gör en testbehandling genom att droppa 15 ml Bee Vital Hive Clean över de
mittersta ramarna i det nedersta yngelrummet.
Nästa morgon utvärderas nedfallet. Vid stort varroaangrepp  beslutar sig biodlaren om han
vill göra en fullständig behandling som stoppar försvagandet av samhället.
I juli/augusti efter skattning
Kontrollera statusen på bisamhällena. Vid denna tidpunkt finns de flesta kvalsterna i yngelcellerna.
Enklaste är att ta ett nedfallsprov.
I november/december, när utomhustemperaturen är över 0 grader Celsius kan du göra en
ny behandling över vinterklustret.
Vid det här tillfället blir du av med de sista kvalsterna i kupan som normalt lever i 6 månader.
Allt du gör före september påverkar vinterbina. Senare behandling påverkar nästa års bin.
Ett kontrollprov kan göras när som helst på året, även över vinterklustret.
Med Bee Vital Hive Clean håller du dina bisamhällen i ren och god kondition. Kvalsterna reduceras
till en mycket låg nivå. Bisamhällena blir naturligt starkare och kommer producera mer honung.


Bee Vital Hive Clean finns i förpackningsstorlekarna 12x15ml, 500ml och 5l

Intresserad av att veta mer?  Läs Dr Gheorge Dobres rapport "Fighting Varrosis wiht Hive Clean"  PDF nedan